Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt

PRIMJENA SENZORA

 

Tipične aplikacije kapacitivnih senzora (KAS)

 

 

Tipične aplikacije kapacitivnih senzora s ektremno velikim dometom (KXS)

 

 

Tipične aplikacije kapacitivnih senzora za mjerenje nivoa (KFS / KFA / KFX)

 

Tipične aplikacije magnetorezistivnih senzora (MRS)

 

 

Tipične aplikacije induktivnih senzora (IAS)

 

Kapacitivni senzori Induktivni senzori Magnetorezistivni senzori Napajanja / Sklopna pojačala (Ex barijere) Primjene senzora

Detekcija prisutnosti objekata, brojanje objekata

Mjerenje nivoa (razine) tekućina, rastresitog materijala, hrane, kemikalija

Kontrola nivoa (razine) različitih medija posebno onih vrlo niske dielektričnosti, vrlo male gustoće te vrlo ljepljivih proizvoda

Zaštita od prelijevanja (overflow) i kontrola nivoa (razine) ispunjenosti materijalomvrlo niske dielektričnosti ili vrlo male gustoće

Detekcija i brojanje, aplikacije gdje je potreban veliki domet detekcije

Pozicioniranje i brojanje bilo kakvih metalnih dijelova

Kontrola brzine, indirektna kontrola nivoa i gibanja

Kontrola rotacije zupčanika, kontrola brzine zupčanika