Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt
Optički senzori Ultrazvučni senzori Induktivni senzori Kapacitivni senzori Area (prostorni) senzori Sigurnosna tehnologija Kabeli, konektori, ostala oprema

Induktivni senzori

Induktivni senzori AK serija: standardni M18

Induktivni senzori PK3 i PM3 serija: specijalni senzor s dekodiranim izlazom DECOUT (decoded output) - može uključivati sve kombinacije odnosno NO/NC-PNP/NPN - sve u jednom senzoru

Induktivni senzori AM serija: standardni M12

Induktivni senzori VM serija: AC M12

Induktivni senzori AT serija: standardni M30

Induktivni senzori s analognim izlazima - serije AE,AM,AK

Induktivni senzori AH serija: standardni Ø6,5 mm mm

Induktivni senzori AE serija: standardni M8

Induktivni senzori VT serija: AC M30

Induktivni senzori PFK serija: s IP69K zaštitom M18

Induktivni senzori za visoke temperature ETK serija

Induktivni senzori za visoke temperature ETM serija

Mini induktivni senzori PB serija: M4

Mini induktivni senzori PD serija: M5

Mini induktivni senzori PA serija: Ø3 mm

Mini induktivni senzori PC serija: Ø4 mm

Mini induktivni senzori PH serija: Ø6,5 mm

Mini induktivni senzori PE serija: M8

Mini induktivni senzori AHS serija: Ø6,5 mm

Mini induktivni senzori AES serija: M8

Induktivni senzori IL serija: četvrtasti 28x16x10 mm

Mini induktivni senzori PP serija: 5x5x25 mm

Program induktivnih senzora:

Standardni

Mini

Za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Analogni

S dekodiranim izlazom

Izmjenično napajanje

Za visoke temperature

Četvrtastog oblika

Specijalni (za eksplozivne uvjete i dr.)