Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt

Serija ER

Kotačićem upravljani ventili

3/2 i 5/2, M5 i G1/8

Download

Serija EL

Kotačićem sa koljenom upravljani ventili

3/2 i 5/2, M5 i G1/8

Download

Serija HF

Ventil sa polugom i povratnom oprugom

3/2, 5/2 i 5/3

G1/8, G1/4 i G1/2  

Download

Mehanički i ručno upravljani ventili

Serija E

Pipkom upravljani ventili

3/2 i 5/2, M5 i G1/8

Download

Serija F

Nožno upravljani ventili

3/2 i 5/2, G1/4

 Download

Serija HR

Ventil sa polugom bez povratne opruge

3/2, 5/2 i 5/3

G1/8, G1/4 i G1/2

Download

Serija ST

Taster ventili, s malom silom upravljanja

3/2, G1/8

Download

Serija T

Ventil za panele

3/2 i 5/2

M5, G1/8

Download

Serija TK

Ručni ventili

3/2 i 5/2

G1/8

Download

Mehanički Pneumatski Elektromagnetni Standardizirani Nehrđajući - niske temperature Terminali Funkcijski