Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt

Elektromagnetni ventili

Mehanički Pneumatski Elektromagnetni Standardizirani Nehrđajući - niske temperature Terminali Funkcijski

Serija M-04

3/2, 5/2 i 5/3

G1/8, 360 Nl/min

Download

Serija BM-01

2 x 3/2-, 5/2- i 5/3-

G1/8, 750 Nl/min

Download

Serija M-05

3/2-,5/2 i 5/3

G1/8, 750 Nl/min

Download

Serija KM-09

5/2 i 5/3

G1/8, 950 Nl/min 

Download

Serija BM-02

2 x 3/2-, 5/2- i 5/3

G1/4, 1400 Nl/min

Download 

Serija M-07

3/2-, 5/2 i 5/3

G1/4, 1580 Nl/min

Download

Serija KM-10

5/2 i 5/3

G1/4, 2100 Nl/min

Download

Serija M-22

3/2-, 5/2 i 5/3

G1/2, 3300 Nl/min

Download

Serija MS-20

3/2 ventil sa sjedištem

M5, 38 Nl/min

Download

Serija MS-18

3/2 ventil sa sjedištem

G1/8, 56 Nl/min

Download

Serija M-20

5/2 i 5/3

M5, 220 Nl/min

Download

Serija MF-04

5/2- i 5/3-

za montažu na osnovnu ploču

G1/8, 360 Nl/min

Download

Serija MC-20 i  MD-20

5/2- i 5/3-

za montažu na osnovnu ploču

220 Nl/min

Download