Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt
Mehanički Pneumatski Elektromagnetni Standardizirani Nehrđajući - niske temperature Terminali Funkcijski

Serija L-25

3/2 i 5/2

priključci sa jedne strane

M5, 160 Nl/min

Download

Serija L-28

3/2 i 5/2

priključci sa jedne strane

G1/8, 600 Nl/min 

Download

Serija P-05

3/2, 5/2 i 5/3

G1/8, 750 Nl/min

Download

Serija P-07

3/2, 5/2 i 5/3

G1/4, 1580 Nl/min

Download

Serija P-12

3/2, 5/2 i 5/3

G1/2, 3300 Nl/min

Download

Pneumatski upravljani ventili