Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt
Mehanički Pneumatski Elektromagnetni Standardizirani Nehrđajući - niske temperature Terminali Funkcijski

Serija RE-04

Više-pinski konektor ili AS- Interface

4 - 16 pojedinačnih ventila

G 1/8, 360 Nl/min

Download

Ventilski terminali - blokovi

Serija RE-44

Više-pinski konektor ili AS- Interface

4 - 16 pojedinačnih ventila

G 1/8, 360 Nl/min

Download

Serija RE-10

Više-pinski konektor, AS- Interface

ili bus konekcija 4 - 12 pojedinačnih ventila,300 Nl/min

Download

Serija RE-19

Više-pinski konektor, AS-Interface, Profi ili Interbus,

4 - 24 pojedinačnih ventila

G 1/8 i G 1/4,

900 i 2100 Nl/min

Download

Serija RE-46

Više-pinski konektor, AS-Interface ili bus, konekcija

4 - 24 pojedinačnih ventila

G 1/8 , 900 Nl/min

Download