Naslovnica O nama Ako Airtec Dr.Tretter Kübler Micro Detectors Rechner Sika Kontakt

Funkcijski i specijalni ventili

Mehanički Pneumatski Elektromagnetni Standardizirani Nehrđajući - niske temperature Terminali Funkcijski

Serija VZ

Ventil sa vremenskim kašnjenjem

3/2, M5 i G 1/8,

160 Nl/min - 600 Nl/min 

Download

Serija SZ

Dvoručni upravljački blok

3/2 i 5/2

G 1/8 i G 1/4,

280 Nl/min - 1300 Nl/min  

Download

Serija SZS

Dvoručni upravljački blok

bez povratnog hoda

5/2, G 1/4, 1300 Nl/min

Download  

Serija SU

prekidač signala

3/2, M5

160 Nl/min

Download

Serija AN

I - ventili

M5 i G 1/8,

160 Nl/min - 280 Nl/min

Download

Serija OR

ILI - ventili

M5 i G 1/8

160 Nl/min - 280 Nl/min

Download

Serija DR

ventil za kontrolu protoka

M5 - G 1/2

120 Nl/min - 1400 Nl/min

Download

Serija SE

brzo odzračni ventili

G1/8 - G1/2

1200 Nl/min - 5600 Nl/min

Download  

Serija 18-HVS-PE-503

tlačni prekidač 0-10 bara

2 izlaza

Download

Serija PE

tlačni prekidač 1 - 10 bar

G1/8 - G1/4

Download

Serija PE-25

tlačni prekidač s  regulacijom1 - 10 bar

G1/8 - G1/4

Download