Njemački proizvođač vodeći na tržištu u ponudi zrakom upravljanih gnječnih ventila.

AKO ventili i fitinzi (manšete) specijalno su dizajnirani te se mogu koristiti za doziranje i zatvaranje (izolaciju) praktički svih vrsta transportnih medija, posebno abrazivnih, vlaknastih i korozivnih. Koriste se u svim granama industrije za rasute terete kao npr. cement (prah), granulate, smrznutu hranu, pelete, tekućine, suspenzije, mulj, pigmente itd. U programu se ističu također ručni i upravljani ventili te nožasti ventili. Detalji aplikacija u raznim sektorima industrija mogu se vidjeti u studijama slučaja.

 

kategorije proizvoda

Zrakom upravljani gnječni ventili

Manšete

Ručni i upravljani gnječni ventili

Nožasti ventili

Pipe manometer

Ventili za smanjenje tlaka

Dodaci