Zrakom upravljani gnječni ventili

VF serija

VM serija

VMC serija s prirubničkim priključkom

VMC serija s unutarnjim navojem

VMC serija s Tri Clamp priključkom

VMC serija sa zavarnim krajevima

VMC serija sa sanitarnim priključkom (RJT)

VMP serija

VT serija

RVA Serija

Ex

Specijalne konfiguracije