Proizvođač kapacitivnih senzora No.1 u svijetu (top kvaliteta i inovacija) sa 55-godišnjom tradicijom. Svaki treći ugrađeni kapacitivni senzor je RECHNER senzor. U programu se još posebno ističu induktivni te magnetorezistivni senzori (magnetno otporni), napajanja, izolacijska pojačala (Ex barijere).

U ponudi su i razvijaju se senzori za sve moguće uvjete rada i aplikacije (npr.izbor ATEX senzora, ‘custom made’ senzori) te ih postoji preko 1.500 tipova.

kategorije proizvoda

Kapacitivni senzori

Kapacitivni senzori s ekstremno velikim dometom

Sustavi za mjerenje nivoa na principu kapacitivnih sondi

Magnetno otporni senzori

Induktivni senzori

Napajanja, izolacijska pojačala (Ex barijere)

Dodaci