Tlak

Manometri

SIKA manometri su kvalitetni mjerni instrumenti za industrijsku primjenu. Svi manometri su opremljeni kućištem od nerđajućeg čelika i usklađeni su sa Europskim standardima EN 837-1 do EN 837-3.

Digitalni manometri

Digitalni mjerači tlaka posebno su prikladni za stacionarno i mobilno mjerenje i prikaz tlakova. Korištenje mjerača kao referentnog manometra olakšava provjeru, podešavanje i kalibraciju druge opreme za mjerenje tlaka izravno na licu mjesta.

Pumpe za ispitivanje tlaka

Najnovija generacija SIKA pumpi za ispitivanje tlaka nude preciznost, čak i kod visokih tlakova te visoku kvalitetu obrade. Ovisno od modela, zrak, destilirana voda ili hidraulično ulje mogu se koristiti kao ispitni medij. U kombinaciji sa referentnim manometrom, pumpa postaje kalibrator tlaka.

Prijenosni instrumenti za mjerenje tlaka

Praktični i pouzdani instrumenti za mjerenje i bilježenje tlakova.
Serija je vrlo fleksibilna i prikladna za jednostavna mjerenja kao i za posebne primjene u području preciznosti.

Tlačna vaga

Tlačna vaga je osnovni primarni standard koji se koristi i njihov princip je prihvaćen u cijelom svijetu za najtočnije mjerenje tlaka. Nijedan drugi dio opreme za mjerenje tlaka ne može se mjeriti sa stabilnošću, ponovljivošću i preciznošću uređaja za mjerenje težine. Idealan je za kalibriranje pretvornika tlaka, mjerača tlaka, standarda za prijenos, snimača, digitalnih kalibratora itd., a također se može koristiti za izravno mjerenje tlaka u sustavima i procesima gdje su važna precizna mjerenja.