UWT GmbH jedan je od vodećih svjetskih proizvođača opreme za mjerenje, detekciju i nadzor nivoa odnosno graničnih razina u svim vrstama rasutih materijala, krutih tvari, kao i u tekućinama, pastama i pjeni. Ovisno o uvjetima rada, vrsti i zahtjevnosti aplikacije koriste se: rotacijske lopatice, vibracijske vilice ili šipke, kapacitivne sonde kod detekcije nivoa te mjerač s utegom, kapacitivne sonde, radari i radarski senzori kod mjerenja nivoa.

kategorije proizvoda

Detekcija nivoa

Saznaj više

Kontinuirano mjerenje nivoa

Saznaj više

Mjerenje mulja ili krutina u tekućinama

Saznaj više